Programi

Desetsatni redoviti program temelji se na programskom usmjerenju i humanističko-razvojnoj koncepciji. Često korišten termin “Vrtić – dječja kuća” cilj je kojeg postupno ostvarujemo na način da prije svega poštujemo dječje potrebe i stvarne interese, te stvaramo uvjete za kvalitetno življenje u ovoj zajednici.

Budući je stručni kadar najvećim dijelom mlađe generacije, nije opterećen tradicionalnim odgojem i metodama rada, te doživljavanjem sebe kao podučavatelja. Naime, od samog početka ustroja vrtića, kroz zajedničke dogovore, sastanke i analize prakse, definirali smo ulogu refleksivnog praktičara, akcijskog istraživača koji ima zadaću stalno samoprocjenjivati vlastitu praksu, ali i znati i moći biti “prijatelj – kritičar”. Na dobrom smo putu, ujedno svjesni da za ostvarenje tih ciljeva treba vremena i kontinuirani rad na sebi.

Osim redovitog desetosatnog programa u sklopu našeg vrtića provodimo program ranog učenja engleskog jezika,  školu baleta i pjevanja, kao i različite kreativne radionice i sve to u suradnji s vrhunskim stručnjacima svoje prakse.